Laži su prošlost

Laganje i obmana su opšti deo ljudske prirode. Naučno je dokazano da ljudi u toku jednog dana slažu od 4 do 200 puta, a jako mali broj ljudi može da ih detektuje. Ali, nakon ovog kursa, ja ću vas maksimalno približiti tome da postanete ljudski poligraf.