Da li je pristup kursu/kursevima jednokratan ili doživotan?

Nakon kupovine kursa ili kurseva, vi dobijate pristup istim doživotno. Razlog tome je taj da bi izvukli najviše iz njih i da bi ste stekli automatizaciju pokreta i posmatranja istih, neophodno je kurs/kurseve odgledati više puta.