Po kom načinu funkcioniše uplata i kada ću imati pristup kursevima nakon nje?

U ovom trenutku, uplata se vrši putem uplatnice, e-bankinga, PayPal-a ili drugim vidom transfera novca na podatke Stojana Novakovića. Nakon izvršene uplate, neophodno je poslati dokaz o uplati putem e-mail-a ili neke od socijalnih platformi. Po prijemu dokaza o uplati, otključavaju se kursevi ili kurs koji je naveden prilikom uplate. Nakon otključavanja kurseva, dobijate obaveštenje da su kurs ili kursevi otključani, a prosečno vreme za to je do 24h u zavisnosti od dnevnog pregleda primljenih poruka.